Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2024-2029
Kỳ thi tuần 4
Kỳ thi tuần 4

Thời gian còn lại của Kỳ thi tuần 4
Đã có 7978 lượt thi
Thông báo của ban tổ chức
TOP thí sinh
  • Nguyễn Xuân Thủy

    Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Đinh Quý Trọng

    Xã Thành Tân, Huyện Thạch Thành
  • Bùi Văn Càng

    Xã Thành Tân, Huyện Thạch Thành